Monday, June 01, 2009

ဖီဒဲလ္ ကပ္စထရို၏ ကမၻာေက်ာ္ေလွ်ာက္လဲခ်က္ အပိုင္း (၄)

ျပည္သူသာလွ်င္အဓိက

...................... ။ က်ေနာ္တို႕ဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမွဳကို အေသအခ်ာ အာမခံခ်က္ရရွိထားပါတယ္။ က်ေနာ္တို႕ျပည္သူေတြလို႕ ေျပာတဲ့ေနရာမွာ စည္းစိမ္ဥစၥာခံစားေနၾကတဲ့ ေရႊမွဳန္စား၊ ေငြဇြန္းကိုက္၊ လူ႕မလိုင္ေတြ ကို မဆိုလိုပါဘူး။ အဲဒီအမ်ိဳးအစားေတြကေတာ့ ဘယ္လို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ အစိုးရမ်ိဳးကို မဆို၊ ဘယ္လိုအာဏာရွင္ စနစ္မ်ိဳးကို မဆို၊ ဘယ္လိုသက္ဦးဆံပိုင္စနစ္မ်ိဳးကိုမဆို၊ ခရီးဦးၾကိဳဖို႕၊ လက္ရွိသခင္အေပၚဦးညြတ္ဖို႕၊ သူတို႕ကိုယ္ သူတို႕ ေရာင္းစားဖို႕ အသင့္ရွိေနၾကပါတယ္။ သူတို႕ဟာ ဒီလို ျပည့္တန္ဆာဆန္တဲ့ အလုပ္မ်ိဳးကို ရိုးေျမက်သည့္ တိုင္ေအာင္လုပ္ေနၾကမွာပါပဲ။ သင္းခ်ိဳင္းကုန္းေရာက္တဲ့ထိလဲ လုပ္ၾကမွာပါပဲ။ လက္ရွိသခင္ကိုဦးညြတ္တဲ့ေနရာ မွာသူတို႕နဖူးကို ေျမၾကီးနဲ႕ေတြ႕တဲ့ထိ တိုင္ေအာင္ဦးညြတ္ပါလိမ့္မယ္...။ (စာ ၄၆)
................က်ေနာ္တို႕ ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲအေၾကာင္းေတြ ေျပာတဲ့ေနရာမွာ က်ေနာ္တို႕ဆိုလိုတဲ့ ျပည္သူေတြဆိုတာ ထုထည္ၾကီးမားလွတဲ့ အပယ္ခံလူထုကိုဆိုလိုတာပါ။ ဒီလူထုဟာ ကတိေပါင္းမ်ားစြာကိုအေပးခံရျပီး၊ အဲဒီကတိ ေတြအားလုံး တကယ္တမ္းလက္၀ယ္မရပဲ အႏွပ္ခံေနရတဲ့လူထု ျဖစ္ပါတယ္။ ကတိသစၥာ အေဖာက္က်ဴးခံရတဲ့ လူထုျဖစ္ပါတယ္။ .................................................။ မ်ိဳးဆက္ တဆက္ျပီးတဆက္ ေဘးေတာ္အစဥ္၊ ဘိုးေတာ္အညြန္႕ မ်ိဳးစဥ္တေလွ်ာက္လုံး မတရားမွဳ၊မမွ်တမွု ေအာက္မွာဒုကၡခံစားခဲ့ရသူေတြ သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ ခံခဲ့ရသူေတြျဖစ္တယ္။ သူတို႕ဘ၀မွာ အဖက္ဖက္က အေကာင္းဆုံး အေျပာင္းအလဲ ကို လိုလားေတာင့္တ ေနၾကသူေတြျဖစ္တယ္။ ဒီေျပာင္းလဲမွဳေတြရဖို႕အတြက္ဆိုရင္ ဒီျပည္သူေတြဟာသူတို႕ရဲ႕အသက္ကိုပင္ေပးလွဴဖို႕ အသင့္ရွိၾကပါတယ္။ သူတို႕ဟာ တစုံတခုကိုယုံၾကည္ျပီဆိုရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ တစုံတေယာက္ကို ယုံၾကည္ျပီဆိုရင္၊ အထူးသျဖင့္ သူတို႕ကိုယ္သူတို႕ယုံၾကည္လာျပီဆိုရင္၊ ေခာတ္ေဟာင္းကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးအတြက္၊ အေျခအေန ေဟာင္းကိုေျပာင္းလဲ ႏိုင္ေရးအတြက္ သူတို႕ရဲ႕ အသက္ကိုပင္ေပးဆပ္ဖို႕အသင့္ရွိေနၾကပါတယ္။ လုပ္ငန္းတခု ကိုစတင္ေဆာင္ရြက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္၊ ပထမဦးဆုံး အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ ကေတာ့ သစၥာရွိေရးနဲ႕ ယုံၾကည္ခ်က္ရွိေရးတို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ (စာ ၃၅၊ ၃၆)

...............................................................

ဒီျပည္သူေတြဟာ သူတို႕ရဲ႕ ၾကမ္းတမ္းလွတဲ့ ဘ၀ ခရီးတေလွ်ာက္မွာ ကတိလိမ္ေတြ၊ သစၥာေဖာက္မွဳေတြကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ႕ရတယ္၊ ၾကံဳေတြ႕ေနဆဲလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အေနနဲ႕ ကေတာ့ ...ခင္ဗ်ားတို႕လိုအပ္တာကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ေပးပါ့မယ္လို႕... ျပည္သူေတြကိုေျပာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႕ စြမ္းအားရွိသေလာက္တိုက္ပြဲ၀င္ပါ။ ဒီလို တိုက္ယူမွ လြတ္ေျမာက္ေရးနဲ႕၊ ေပ်ာရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ေရး ဆိုတာဟာ ခင္ဗ်ားတို႕အတြက္ျဖစ္ေစရမယ္။လြတ္လပ္ေရးနဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ေရးဆိုတာ တိုက္ရဲသူေတြ အတြက္ပဲ... လို႕ပဲ ကၽြန္ေတာ္ ျပည္သူေတြကို ေျပာခ်င္ပါတယ္..။ (စာ ၃၉)

...............................................................................

က်ေနာ္တို႕ေျဖရွင္းရမဲ့ ျပသနာမ်ား

တိုင္းျပည္ဟာ ဘုရားကယ္ပါ၊ သိၾကားကယ္ပါ၊ နတ္ေဒ၀ါ အေပါင္းတို႕ ကူညီညာ၀ိုင္းလို႕ မွိဳင္းမေတာ္မူပါလို႕ ဒူးေထာက္ေတာင္းပန္ေနလို႕ မျဖစ္ေတာ့ဘူး၊ ဘယ္ေဗဒင္ ဘယ္လကၡဏာ၊ ဘယ္ထြက္ရပ္ေပါက္ အင္းအိုင္ခလဲ ဘယ္နည္းလမ္းနဲ႕မွလဲ ဆက္မသြားႏိုင္ေတာ့ဘူး၊ ေခါစာပစ္တဲ့ နည္းနဲ႕လဲ မရေတာ့ဘူး၊ ဗလိနတ္စာေကၽြးတဲ့ နည္းနဲ႕လဲ မရႏိုင္ေတာ့ဘူး။ က်ဴးဘားသမၼတ ႏိုင္ငံရဲဲ႕ျပသနာဟာက်ေနာ္တို႕ကိုယ္တိုင္တိုက္ပြဲဆင ္တဲ့နည္းနဲ႕ သာလွ်င္ေျဖရွင္းႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တို႕တိုင္းျပည္ကို လြတ္လပ္ေရးတည္ေဆာက္ေပးခဲ့သူ၊ လြတ္လပ္ ေသာသမၼတႏိုင္ငံအျဖစ္တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သူ၊ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕လြတ္လပ္ေရးပိသုကာေတြလိုသူတို႕ရဲ႕ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္မ်ိဳး၊ သူတို႕ရဲ႕သစၥာသမာဓိရွိမွဳမ်ိဳး၊ သူတို႕ရဲ႕စြမ္းအင္မ်ိဳးနဲ႕ က်ေနာ္တို႕ကိုယ္တိုင္ တိုက္ပြဲ၀င္ မွသာလွ်င္ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ျပသနာဟာ ေျပလည္လာပါလိမ့္မယ္။

..........................................

ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္

.......... အစိုးရတရပ္ဟာ ျပည္သူေတြကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳျပီး အစိုးရဌာန အသီးသီးမွာ ရွိတဲ့ အက်င့္ပ်က္ စရိုက္ပ်က္၊ ျဗဴရိုဂရက္ အရာရွိဆိုးေတြကို ရွင္းလင္းပစ္ရမယ္၊ ဒီနည္းနဲ႕ တမ်ိဳးသားလုံးရဲ႕ ၾကည္ညိုေလးစားမွဳကို ရယူရမယ္၊ ျပီးေတာ့ တိုင္းျပည္ကို ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း စက္မွဳႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ရမယ္၊ ေသေနတဲ့ ကုန္လုပ္အရင္းအႏွီးေတြကို သိမ္းပိုက္ စုစည္းရမယ္၊ အမ်ိဳးသားဘဏ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္၊ စက္မွဳလုပ္ငန္းဘဏ္၊ တိုးတက္မွဳဘဏ္ေတြကို ဖြဲ႕စည္းျပီး အဲဒီဘဏ္ေတြက တဆင့္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၁၅၀၀ ခန္႕ ကို လည္ပတ္ေန ေစရမယ္၊ ဒီဧရာမ စီမံကိန္းၾကီးေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္စားသူေတြကိုဖယ္ရွားျပီး၊ ဒီလုပ္ငန္းေတြမွာတကယ္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀သူေတြ၊ အၾကြင္းမဲ့ တတ္သိနားလည္သူ ပါရဂူေတြ လက္ထဲ ကို အပ္ရပါမယ္....။
(စာ ၄၆-၄၇)
...................................

ဘ႑ာေငြေတြ ဘယ္ကရမလဲ

ဒီစီမံကိနး္ေတြအတြက္၊ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ဘယ္ကေငြရမွာပါလဲ....၊။ အစိုးရပိုင္ဘ႑ာေငြေတြကို အလြဲသုံးစားမွဳ မွန္သမွ်လက္စ သိမ္းျပီးတဲ့အခါ၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူစံနစ္ေတြ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္တဲ့ခါ၊ ျပည္သူ႕ဆန္႕က်င္ေရးအတြက္ လက္ရွိ၀ယ္ယူေနတဲ့သနတ္ေတြ၊ ဗုံးက်ဲေလယာဥ္ပ်ံေတြ၊ တင့္ကားေတြ ၀ယ္စရာ မလိုေတာ့တဲ့ခါ၊ အစိုးရဟာ ျပည္သူေတြကို သတ္ျဖတ္ေရးထက္ ပညာေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေပးေရးက အေရးၾကီးတယ္လို႕ ယူဆတဲ့ အစိုးရ ရွိလာတဲ့ခါ၊ ေတာင္ပုံ ယာပုံ သုံးမကုန္ေအာင္ရွိတဲ့ က်ေနာ္တို႕ ရဲ႕ သယံဇာတ ပစၥည္းေတြကိုအျပည့္အ၀ အသုံးခ် လာႏိုင္တဲ့ခါ၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕ဘ႑ာေငြဟာ လိုသည္ ထက္ပိုလာမွာ မလြဲပါဘူး။ (စာ-၅၀)
...............................................................................
..........................................................................................တကယ့္လူဆန္တဲ့ လူသားတေယာက္ဟာ၊ အခြင့္သာတဲ့လမ္းကို ဘယ္ေတာ့မွမရွာဘူး။ တာ၀န္ရွိတဲ့လမ္းကိုသာရွာတယ္။ တာ၀န္က်ရာလမ္းကိုသာ ရွာတယ္ (မာတီ)။........................... (စာ-၅၁)

မ်ိဳးဆက္သစ္တရပ္ရဲ႕ လွဳပ္ရွားမွဳ

ျပည္သူေတြကို လွဳ႔ံေဆာ္ေပးႏိုင္တဲ့ ျမင့္မားတဲ့အေတြးအေခၚေတြကိုနားလည္လာတဲ့ အခါမွာ က်ဆုံးသြားခဲ့တဲ့ လူငယ္ေတြရဲ႕ သူရဲေကာင္းအျဖစ္ကို သေဘာေပါက္လာၾကမယ္။ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ တကယ့္တိုက္ပြဲကို ဟန္႕တား လိုက္တဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ရုပ္၀ထၱဳပစၥည္းအေျခအေန အားနည္းခ်က္ပါပဲ။...............................
က်ဴးဘားျပည္ရဲ႕က်ဴးဘားအမ်ိဳးသားလူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြဟာ သူတို႕ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚနဲ႕ ရက္စက္ ဆိုးသြမ္းတဲ့ မတရားအုပ္စိုးမွုကို ဆန္႕က်င္ျပီး ထၾကြေတာ္လွန္ခဲ့တဲ့ လွဳပ္ရွားမွဳတရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က စစ္သားေတြ မသိရွိေအာင္ အစိုးရက ဖုံးကြယ္ထားတယ္။ ေသြးထိုး ေသြးခြဲ ထားတယ္။

ေသျခင္းနဲ႕သာ ဘ၀ကို စတင္မယ္

သြားေလသူ က်ေနာ့ရဲ႕ ရဲေဘာ္ေတြအတြက္ က်ဆုံးသြားၾကျပီျဖစ္တဲ့ က်ေနာ့ ရဲေဘာ္ေတြအတြက္ ဘယ္လို လက္စား ေခ်မွုမ်ိဳူးကိုမွ က်ေနာ္မလိုခ်င္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႕ရဲ႕ အသက္ေတြက တန္ဖိုး မျဖတ္ႏို္င္ ေအာင္ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္လို႕ပါပဲ။ လူသတ္သမားေတြဟာ ဒါကို ရင္းစားေက်ဘို႕အတြက္၊ သူတို႕ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ အသက္ေတြနဲ႕ ေပးဆပ္ရင္ေတာင္မွ ေၾကြးမေက်ႏို္င္ပါဘူး။ တိုင္းျပည္အတြက္ သူတို႕ရဲ႕ အသက္ကို ေပးလွဴသြား ၾကတဲ့အျဖစ္ကိုေသြးနဲ႕ျပန္ဆပ္လို႕မေက်ႏိုင္ပါဘူး။ ျပည္သူေတြအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕တဲ့၊သာယာတဲ့ ဘ၀ေတြ ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ သူတို႕ကို အထိုက္္တန္ဆုံး ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴးရာေရာက္ပါလိမ့္မယ္။

က်ေနာ့ရဲေဘာ္မ်ားဟာ မေသပါဘူး။ ဘယ္ေတာ့မွလဲ ေမ့ေဖ်ာက္လို႕မရႏိုင္ပါဘူး။ သူတို႕ဟာ ယေန႕တိုင္ အသက္ရွင္လ်က္ ရွိေနပါေသးတယ္။ ခါတိုင္းထက္ပိုျပီး လွဳပ္ရွား ရွင္သန္လ်က္ရွိပါေသးတယ္။ သူတို႕ကို သတ္ခဲ့တဲ့ လူသတ္သမားေတြဟာ သူတို႕ရဲ႕ အႏိုင္မခံ အရွဳံးမေပး၊ ေလွခြက္ခ်ည္းက်န္အလံမလဲွတဲ့ ေအာင္ပြဲခံ စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးရယ္၊ ဒီစိတ္ဓါတ္မ်ိဳးေပၚေပါက္ေစခဲ့တဲ့ သူတို႕ရဲ႕ အေတြးအေခၚ ခံယူခ်က္ေတြရယ္ကို အျမဲတမ္း တုန္လွဳပ္ေခ်ာက္ျခား ဖြယ္ရာေကာင္းေအာင္ ရွဳျမင္ေနရပါလိမ့္မယ္္။ ဒါနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေျပာျပခဲ့တဲ့ ဂ်ိဳေဆ မာတီရဲ႕ စကားကို နားေထာင္ၾကည့္ၾကပါအုံး...

က်ဆုံးသူေတြရဲ႕ အုတ္ဂူေပၚမွာ က်ေနာ္တို႕ငိုစရာမ်က္ရည္ဟာအတိုင္းအဆရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႕ဟာ က်ဆုံး သူေတြရဲ႕ အုတ္ဂူမွာက်မ်က္ရည္မစဲ ျဖစ္စရာမလိုပါဘူး။ သူတို႕ရဲ႕ အေလာင္းေတြေပၚမွာ ငိုေၾကြးတမ္းတေနမဲ့ အစား တိုင္းျပည္အေပၚမွာထားရွိခဲ့တဲ့ သူတို႕ရဲ႕ အနႏၱေမတၱာနဲ႕သူတို႕ရဲ႕ ထြန္းေျပာင္မွဳကိုသာ က်ေနာ္တိုႈ ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္ၾကပါစို႕။ တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွျပိဳလဲပ်က္စီးမသြားပါဘူး။ ဘယ္ေတာ့မွ ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲ သြားျခင္းလဲ မရွိပါဘူး။ ဘယ္ေတာ့မွ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မကုန္ဆုံးပါဘူး။ ဘယ္ေတာ့မွလဲ ေမွး မွိန္မသြားပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႕ေခတ္မွာအာဇာနည္သူရဲေကာင္းေတြရဲ႕ဗိမာန္ဟာ အလွပဆုံး၊ အေတာက္ပဆုံးဗိမာန္ေတြအျဖစ္ေျပာင္းလဲတည္ရွိလာခဲ့ပါျပီ။ ေက်းဇူးရွင္အဖႏိုင္ငံရဲ႕လက္ေပၚမွာ အာဇာနည္ ရဲေဘာ္တေယာက္က်ဆုံးသြားတဲ့အခါ ေသျခင္းတရားဟာ လမ္းဆုံးကိုေရာက္သြားပါျပီ။ အဲဒီအခါက်ရင္ ေထာင္နံရံေတြ ျပိဳလဲ ပြင့္ထြက္ျပီး ေနာက္ဆုံးမွာဘ၀သစ္ေတြ တဖန္ေမြဖြားျခင္းျဖင့္ အသစ္စတင္ လာပါျပီ။

3 comments:

သားထူး said...

မသီရီခင္ဗ်ား............ ။

ဖီဒယ္ရဲ့ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေတြကို တေပါင္းတစည္းဖတ္
ရေအာင္ pdf ဖိုင္အျဖင့္ သီးသီးသန္႔သန္႔ တင္ေပးႏိုင္ရင္
ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါ၏ ။

ခင္တဲ့

သားထူး

BLACK DREAM said...

က်ေနာ္တို႕ျပည္သူေတြလို႕ ေျပာတဲ့ေနရာမွာ စည္းစိမ္ဥစၥာခံစားေနၾကတဲ့ ေရႊမွဳန္စား၊ ေငြဇြန္းကိုက္၊ လူ႕မလိုင္ေတြ ကို မဆိုလိုပါဘူး။ အဲဒီအမ်ိဳးအစားေတြကေတာ့ ဘယ္လို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ အစိုးရမ်ိဳးကို မဆို၊ ဘယ္လိုအာဏာရွင္ စနစ္မ်ိဳးကို မဆို၊ ဘယ္လိုသက္ဦးဆံပိုင္စနစ္မ်ိဳးကိုမဆို၊ ခရီးဦးၾကိဳဖို႕၊ လက္ရွိသခင္အေပၚဦးညြတ္ဖို႕၊ သူတို႕ကိုယ္ သူတို႕ ေရာင္းစားဖို႕ အသင့္ရွိေနၾကပါတယ္။ သူတို႕ဟာ ဒီလို ျပည့္တန္ဆာဆန္တဲ့ အလုပ္မ်ိဳးကို ရိုးေျမက်သည့္ တိုင္ေအာင္လုပ္ေနၾကမွာပါပဲ။....

ဒါကေတာ့ နဲနဲအစြန္းေရာက္တယ္လို႕ ကြ်န္ေတာ္ခံ စားရတယ္..။ သူ႕ရဲ႕အေတြးအေခၚထဲမွာ အဲ့ဒီ့အခ်ိန္ က နာမည္ၾကီးေနတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ အေတြးအေခၚ နဲ႕ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ အနည္းငယ္ ရိပ္မိုးေနတယ္လို႕ ခံစား ရတယ္...။

စီးပြားေရးသမား (ျပည့္စံုၿပီးသားသူေတြ) ဟာ စီးပြားေရးအျမင္နဲ႕ပဲ သြားပါလိ့မ္မယ္..။ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာ ဆိုတဲ့လူမ်ိဳးရွိ သလို သမာအာဇီ၀နည္းနဲ႕ မိသားစုအေရးကိုပဲ ေရွးရွဳၿပီး အစိုးရနဲ႕အဆင္ေျပေအာင္ ေနတဲ့သူမ်ိဳးေတြလည္း ရွိေနပါတယ္..။

ေနာက္တစ္ခုက (ၾကိဳးစားရဲ႕သားနဲ႕ အႏွပ္ခံ၊ အသားလြတ္ ဖိႏွိပ္ခံရတဲ့သူမ်ားကို မဆိုလိုပါ)သာမန္ လူတန္းစားမွာကိုက အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနႏိုင္ပါတယ္..။ တကယ္ၾကိဳးစားရဲ႕သားနဲ႕ အႏွိပ္ကြပ္ခံ ရတာကေတာ့ တကယ့္ကို မတရားမွဳပါပဲ..။ ဒါေပမယ့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ (ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ီရိယ)ေၾကာင့္ၾကိဳးစားလို႕ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့သူေတြကိုလည္း (မသမာေသာနည္းျဖင့္ ဂုတ္ေသြးစုပ္ကာ ခ်မ္းနာေနေသာသူမ်ားမပါ) မနာလိုမရွဳစိတ္နဲ႕ မုဒိတာမပြားႏိုင္ကာ ကိုယ္အဆင္မေျပတိုင္း မုန္းေနတဲ့ သူေတြလည္း ဒုနဲ႕ေဒးရွိေနပါတယ္..။

တစ္ခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာမယ့္ လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ စကားလံုး အသံုးျပဳတတ္မွဳဟာ သိပ္ကိုအေရးၾကီးတယ္လို႕ ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္..။

အျခားေသာအခ်က္ေတြကိုေတာ့ သိပ္မေျပာလိုပါဘူး။ ကိုယ္လည္း သူ႕ေလာက္အရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူမဟုတ္ ေသးတဲ့အတြက္ မေ၀ဖန္လိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္...။

ဒါေပမယ့္ သတိထားမိတာတစ္ခုကေတာ့ သူေျပာသလိုမ်ိဳး အလံုးစံု Perfect ဆိုတာကေတာ့ ဘယ္တိုင္းျပည္၊ ဘယ္အစိုးရမွာမွ မရွိစေကာင္းပါ..။

အၾကမ္းဖ်ဥ္း ဒီအပိုင္းကို ထင္ျမင္ခ်က္ေပးရရင္ေတာ့ အရင္အပိုင္းေတြေလာက္ အားရေက်နပ္မွဳမရွိပါ..။ အလယ္အလတ္ မဆန္ဘူးလို႕ ကြ်န္ေတာ္ စဥ္းစား မိပါတယ္...။

မမသီရိ said...

ေမာင္ေလး အိပ္မက္နက္ေရ
အမ ျပန္ျပီးကူးယူေဖၚေနတဲ့ ဒီပို႕စ္အရွည္ၾကီးကို
စိတ္၀င္တစား လာဖတ္တဲ့အတြက္ေရာ
မွတ္ခ်က္ရွည္ေရးေပးတဲ့အတြက္ေရာ
ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္

ဒီထဲမွာေဖၚျပထားေတြက အမ ကိုယ္တိုင္ေျပာတဲ့စကား
မဟုတ္တဲ့အတြက္ အထူးအေထြ ျပန္လည္
မေျဖရွင္းေတာ့ပါဘူး..

အမ ဒီပို႕စ္ကို ေဖၚျပရတာကေတာ့
လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ေလာက္က
ျမန္မာျပည္မွာ ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ စာအုပ္ေတြထဲက
အမငယ္ငယ္က ႏွစ္သက္ခဲ့ဖူးတဲ့ စာအုပ္ တအုပ္မို႕
ျပန္လည္မွ်ေ၀ခဲ့တာပါ..
ဒီေခတ္ ေနွာင္းလူငယ္ေတြ ဖတ္မိေစခ်င္တာလဲပါတာေပါ့

တကယ္ေတာ့.. ဖီဒယ္လ္ ရဲ႕ စကားေတြက ကြန္ျမဴနစ္ဆန္ေနမွာေပါ့
သူက ကမၻာေက်ာ္ ကြန္ျမဴနစ္ ဆိုရွယ္လစ္ ၾကီးေလ..း)
ဒါေပမဲ့ သူေခတ္သူ႕အခါကေတာ့ တကယ့္စတား ကြဲ႕ေနာ္..း)