Tuesday, June 02, 2009

ဖီဒဲလ္ ကပ္စထရို၏ ကမၻာေက်ာ္ေလွ်ာက္လဲခ်က္ အပိုင္း (၅)

စိုးမိုးခ်ယ္လွယ္သူေတြကို သူပုန္ထႏိုင္ခြင့္

ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒမွာျပဌာန္းထားတဲ့ပုဒ္မ ၄၀ အရ သူပုန္ထပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးဟာ ယေန႕ထက္တိုင္ တရား၀င္ေနပါေသးတယ္။ ဒီျပဌာန္းခ်က္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး သာမန္အေျခအေနအတိုင္း ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ေနတဲ့ အခါ ျပဳလုပ္ဖို႕ေပးထားတဲ့ အခြင့္အေရး မဟုတ္ပါဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒနဲ႕ ဆက္သြယ္ေနတဲ့ ဒီအခ်က္ဟာ အေျပာက်ယ္တဲ့ ပင္သမုဒၵရာျပင္ရွိ သေဘာၤတစင္းမွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ အသက္ကယ္ေလွကေလး တစင္းနဲ႕ တူပါတယ္။ သေဘာၤတစင္း ခရီးစဥ္အတိုင္းသြားေနတုန္းမွာ ရန္သူေတြက အလစ္၀င္တိုက္ခိုက္ျပီး ရန္သူရဲ႕ ေတာ္ပီဒိုဒဏ္ကို ခံရစဥ္အခါက်မွ သာလွ်င္ အသက္ကယ္ေလွကို ေရျပင္ေပၚခ်ရသလိုပါပဲ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ အေျခခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစည္းမ်ဥ္း ဥပေဒဟာ တစုံတေယာက္ေသာသူရဲ႕ သစၥာေဖါက္မွုကိုခံရျပီး ျပည္သူ ေတြဟာ သူတို႕ရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးေတြကို အရုပ္သိမ္းခံရတဲ့အခါ အေျခခံ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ က ေပးထားတဲ့ အခြင့္အေရးတခုသာ က်န္ပါေတာ့တယ္။ အဲဒီအခါင့္အေရးကိုေတာ့ ဘယ္လို တန္ခိုး အာဏာမ်ိဳးနဲ႕မွ ဖ်က္သိမ္းဖို႕ မရႏို္င္ပါဘူး။ ဒီအခြင့္အေရး ကေတာ့ ဖိႏွိပ္မွဳနဲ႕ မတရားမွဳကို ခုခံေတာ္လွန္ ဘို႕အခြင့္အေရး ျဖစ္ပါတယ္။

ဂုဏ္သေရရွိ တရားသူၾကီးမင္း ခင္ဗ်ား.. မတရားလႊမ္းမိုး အုပ္စိုး သူေတြနဲ႕ သူတို႕ရဲ႕ အုပ္စိုးမွုကို ဆန္႕က်င္ျပီး သူပုန္ထပိုင္ခြင့္ဟာ ေရွးအခါထဲက ယေန႕ထိ တိုင္ေအာင္ ဘာသာ အယူ၀ါရွင္ အားလုံး၊ အေတြး အေခၚရွင္ အားလုံး၊ ခံယူခ်က္ သေဘာထားရွင္အားလုံး တို႕ က အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ အခြင့္အေရး တခု ျဖစ္ပါတယ္။

တရုပ္ျပည္မွာ ေရွးပေ၀သဏီက သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္မင္းမ်ား လက္ထက္မွာေတာင္၊ ဘုရ္တပါးဟာ ၾကမ္းၾကမ္း တမ္းတမ္း ရက္ရက္စက္စက္ ငါ့မင္း ငါ့ခ်င္း အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ရင္ သူ႕ကို ေတာ္လွန္ျဖဳတ္ခ်ျပီး စိတ္သေဘာထား ေကာင္းမြန္ သင့္ျမတ္တဲ့ မင္းသားတပါးကို အစားထိုး နန္းတင္ဖို႕ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသေဘာ တရား ရွိခဲ့ပါတယ္။

ေရွးအိႏိၵယ တိုင္းျပည္က အဘိဓမၼာဆရာေတြဟာ ငါ့မင္းငါ့ခ်င္း အာဏာရွင္ေတြကို တက္တက္ၾကြၾကြ ဆန္႕က်င္ေတာ္လွန္ဖို႕၀ါဒ သေဘာတရားေတြေပးခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႕ဟာ ေတာ္လွန္ေရးကိုတရားမွ်တတဲ့ လုပ္ငန္းအျဖစ္သေဘာထားျပီး ဒီသေဘာတရားကိုလဲ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖၚ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆိုရိုးစကား တခုကေတာ့... လူမ်ားစုရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ဟာ ရွင္ဘုရင္ထက္ပိုျပီး အင္အားၾကီးတယ္။ တန္ခိုးထက္တယ္။ ၾကိဳးမွ်င္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာနဲ႕ က်စ္ထားတဲ့ ၾကိဳးတေခ်ာင္းဟာ ေကသရာဇာ ျခေသၤ့တေကာင္ကိုေတာင္မွ ဒရြတ္တိုက္ ဆြဲေခၚႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္.. တဲ့..။

ဂရိျပည္ျမိဳ႕ေတာ္ကႏိုင္ငံေတြရယ္၊ ေရာမျပည္သမၼတႏို္ငငံ ေခတ္တုန္းက ဆိုရင္ မတရားစိုးမိုး ခ်ယ္လွယ္သူ ေတြကိုအၾကမ္းဖက္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မွုကို လက္ခံ ခဲ့ရုံသာ မကေသး၊ ဒီအခြင့္အေရး ကိုလဲ အကာအကြယ္ေပး ခဲ့တယ္။

အလယ္ေခတ္တုန္းက ဆိုရင္ ဆားလစ္ဗာရီနယ္က ဂၽြန္ ေရးခဲ့တဲ့ ... ႏိုင္ငံ႔ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတဲ့ စာအုပ္ထဲမွာ... မင္းသားတပါးဟာ တရားဥပေဒနဲ႕ အညီ မအုပ္ခ်ဳပ္ပဲ မတရားသျဖင့္စိုးမိုး ခ်ယ္လွယ္ အုပ္ခ်ဳပ္လာမယ္ ဆိုရင္၊ ဒီမင္းသား ကို အၾကမ္းဖက္ျဖဳတ္ခ်ေရးဟာ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးျဖစ္တယ္။ တရားမွ်တမွဳလဲ ရွိတယ္ လို႕ ေရးသားခဲ့ဖူးပါတယ္။ သူက မတရားလႊမ္းမိုး အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြကို အဆိပ္ေကၽြး သတ္တာထက္၊ ဒါးနဲ႕ ခုတ္သတ္တာကို ပိုျပီး ေထာက္ခံတယ္။

စိန္႕ေသာမတ္စ္ အီကြီးနတ္ ဟာ သူ႕ရဲ႕ သေဘာတရားေရး က်မ္းစာအုပ္ထဲမွာ မတရားစိုးမိုး ခ်ယ္လွယ္မွု သေဘာတရားကို ဆန္႕က်င္ ပယ္ခ် ကန္႕ကြက္ခဲ့တယ္။ ဒီမတရား လႊမ္းမိုး အုပ္ခ်ဳပ္ ခ်ယ္လွယ္သူေတြကို ျပည္သူေတြက ျဖုတ္ခ်ပစ္ရမယ္ ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္ကို အခိုက္အမာ ထူေထာင္ေရးသား သြားခဲ့တယ္။

မာတင္လူသာ ဆိုတဲ့ ခရစ္ယာန္ သာသနာ ေခါင္းေဆာင္တဦးက အစိုးရအဖြဲ႕ဟာ တရားဥပေဒကို ေဖါက္က်ဴးျပီး မတရားစိုးမိုး ခ်ယ္လွယ္သူ အျဖစ္က်ဆင္းဆုတ္ယုတ္သြားရင္၊ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူေတြဟာ ဒီအစိုးရကို နာခံဘို႕တာ၀န္က လြတ္ကင္းသြားပါျပီ လို႕ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဓမၼဆရာ ဖိလစ္မယ္လင္သြန္ကလဲဘဲ အစိုးရေတြသက္ဦးဆံပိုင္ျဖစ္လာရင္ ဒီအစိုးရကို ေတာ္လွန္ဖို႕အခြင့္အေရးရွိရမယ္လို႕ အတိအက်အခိုင္အမာ ဖြင့္ဆိုခဲ့တယ္။ ျပဳျပင္ေရးဆိုင္ရာ အထင္ရွားဆုံး ေတြးေခၚရွင္တဦးျဖစ္သူ ကယ္လ္ဗင္ ကလဲပဲ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ျပည္သူေတြဟာ ဘယ္မတရားမွုကို မဆို ဆန္႕က်င္ဘို႕ လက္နက္ဆြဲ ကိုင္ႏိုင္ခြင့္ ရွိတယ္ဆိုတာ သာဓကေတြ နဲ႕ အဆိုျပဳခဲ့ပါတယ္။ အားေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယေျမာက္ဖိလစ္ဘုရင္ လက္ထက္မွာ စပိန္ေယရွဳ ခရစ္ယန္ သာသနာ့ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တဲ့ ဂ်ိုအန္မာရီယာနာ ဟာ သူ႕စာအုပ္ထဲမွာ ဘုရင္ခံ သို႕ မဟုတ္ ဘုရင္တေယာက္ဟာ အာဏာကို အလြဲ သုံးစားျပဳလာျပီဆိုရင္၊ မတရား သိမ္းပိုက္ထားရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံထားရတာေတာင္မွ မတရား စိုးမိုး အုပ္ခ်ဳပ္လာျပီဆိုရင္ ျပည္သူတေယာက္ ဟာ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္တဲ့ နညး္နဲ႕ျဖစ္ေစ၊ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ႏိုင္တဲ့နည္းနဲ႕အၾကမ္းဖက္ ဆႏၵျပဘို႕ ေႏွာက္ယွက္ဖို႕ လိုအပ္တယ္လို႕ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

ျပင္သစ္စာေရးဆရာၾကီး ဖရန္ကိြဳက္ေဟာ့တ္မင္း ကလည္း အစုိးရနဲ႕ျပည္သူၾကားမွာ ပဋိညာဥ္တခုရွိတယ္။ ဒါကေတာ့ အစိုးရဟာ သူ႕ရဲ႕ ပဋိညာဥ္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေဖာက္က်ဴးခဲ့ရင္၊ ဒီလိုေဖာက္က်ဴးျပီး မတရား လႊမ္းမိုးအုပ္စိုးခဲ့ရင္၊ ဒီအစိုးရမ်ိဳးကို ဆန္႕က်င္ျပီး ျပည္သူေတြက ပုန္ကန္ထၾကြ ႏိုင္တယ္လို႕ေရးသားခဲ့တယ္။

၁၇ ရာစုအေစာပိုင္းက ဂ်ာမာန္သပေဒ ပညာရွင္တဦးျဖစ္တဲ့ ဂၽြန္ေအာဟပ္စ္ ဟာ သူ႔ရဲ႕ .. ႏိုင္ငံေရးစစ္တမ္း ဆိုတဲ့ က်မ္းၾကီးမွာ ႏိုင္ငံရဲ႕ အျမင့္ဆုံးအခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ျဖစ္တဲ့ အစိုးရဟာ တိုင္းသူျပည္သားေတြရဲ႕ ေစတနာ့၀န္ထမ္း တင္ေျမွာက္မွဳက ေပါက္ပြားလာတာျဖစ္တယ္။ ဒီအစိုးအာဏာ ရဲ႕ ပင္စည္ မ႑ိုဳင္ကျပည္သူျဖစ္ တယ္။ အဲဒီေတာ့ အာဏာရအစိုးရဟာ မတရားဥပေဒမဲ့မွဳ၊ မတရား လႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္မွဳ လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္လာမယ္ဆိုရင္၊ ျပည္သူေတြကလဲ သူတို႕ရဲ႕ အစိုးရအေပၚကို နာခံရမဲ့ တာ၀န္ကို ေရွာင္လႊဲ ႏို္င္ခြင့္ရွိတယ္။ သူတို႕ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မွုဟာ တရားမွ်တတယ္ လို႕ အတိအလင္းေဖၚျပထားတယ္။

ဂုဏ္သေရရွိ တရားသူၾကီးမင္းမ်ား ခင္ဗ်ား....
ဒီအတိုင္းဆိုရင္ က်ေနာ္ဟာ ေရွးပေ၀သဏီက သာဓကေတြ၊ အလယ္ေခတ္က ဥပမာေတြ၊ မ်က္ေမွာက္ ေခတ္သစ္ ရဲ႕အစပိုင္းကာလက ဥပမာေတြကိုေဖၚျပျပီးခဲ့ပါျပီ။ ဒီဥပမာေတြဟာ ဘာသာအယူ၀ါဒအားလုံးက စာေရးဆရာေတြရဲ႕ ေရးသားခ်က္ေတြထဲ က ေကာက္ႏွဳတ္ေဖၚျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြထက္ပိုျပီးေျပာ ရရင္ေတာ့ သူပုန္ထပိုင္ခြင့္ဟာ က်ဴးဘားလူမ်ိဳးရယ္လို႕ စတင္ေပၚထြန္းလာခဲ့ကတည္းက အျမစ္တြယ္လာခဲ့တဲ့ အခြင့္အေရးျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၅၀ က ပုန္ကန္မွုတရက္ရဲ႕ ရလာဒ္ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို႕ဟာ က်ဴးဘားအမ်ိဳးသား တရားသူၾကီးရဲ႕ ၀တ္စုံကို ဒီကေန႕ ၀တ္ဆင္လာႏိုင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ၀တ္ရုံေတြဟာ တရားမွ်တမွဳ အေရးေတာ္ကို ေပးအပ္ထားတာ မဟုတ္ပါလား......................။

1 comment:

BLACK DREAM said...

ဒီပို႕စ္ကို ဖတ္ရတာေတာ့ သိပ္အားရတယ္..။ သေဘာလည္းက်တယ္..။ အထူးသျဖင့္ အနီနဲ႕ေရးထားတဲ့ စာေတြကို ဖတ္မိၿပီး..။ အဲ့ဒီ့လို အခြင့္အေရးမ်ိဳး ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ Constitution မွာ ပါမွပါ ပါေလရဲ႕လို႕ စဥ္းစားမိတယ္..။

ဒီပို႕စ္ကို ဖတ္ေနရင္းနဲ႕ တစ္ခ်ိန္က ဆရာၾကီး ပါရဂူ ေရးခဲ့တဲ့ မင္းနဲ႕ျပည္သူ ဆိုတဲ့ စာအုပ္ပို သတိရမိတယ္။ သူ႕ရဲ႕ အလည္နဲ႕ ၿပီးခါနီးနားက ထြက္ဆိုခ်က္ေတြဟာ မင္းနဲ႕ ျပည္သူထဲက အာေသာကမင္းၾကီးရဲ႕ မိန္႕မွာစကားေတြနဲ႕ ေတာ္ေတာ္ေလး တူညီေနတယ္..။

အင္းေလ ဒီလိုတူညီေနတယ္ဆိုတာကလည္း မင္းေကာင္း မင္းျမတ္ေတြအားလံုးရဲ႕ အေျခခံ ယံုၾကည္ခ်က္ျခင္း တူညီေနလို႕ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္..။

အခုလိုအပင္ပန္းခံဘာသာျပန္ကာ ေ၀မွ်ေပးတဲ့အတြက္ သိပ္ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္ အစ္မေရ..။