Wednesday, February 26, 2014

ကံ့ေကာ္ ၊ ေႏြဦး၊ အခ်စ္

ေႏြဦး ဟာ ကံ့ေကာ္ ေၾကာင့္ ပိုေမႊးသလား
ကံ့ေကာ္ က ေနြဦးေၾကာင့္ ပိုေမႊးသလားေႏြဦးေရ..
ကံ့ေကာ္ေရ..
သံသာဟစ္ေၾကြး ဥၾသကေလး လဲ က်မ ခ်န္မထားလို..ေပ..

အလြမ္းေတြ .
ေလေျပ မွာ ၀တ္မွဳန္ေ၀ ေ၀ နဲ႕ ပါေလေေရာ့

ႏွစ္ကိုယ္ ဆိုေပမဲ့ တစ္စိတ္ ထဲျဖစ္ပါရေစ
ႏွစ္ေယာက္ တစ္ဘ၀ တည္ေဆာက္ၾကမဲ့ေႏြ ..။

မမသီရိ
၂၆ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၀၁၄

No comments: