Sunday, October 19, 2008

ပိုးဖလံ

အဆိပ္မွန္းသိ...(ရက္)
မစား မိပဲ မေနခ်င္....

အရိပ္မွန္းသိ .... (ရက္)..
မဖမ္းမိ ပဲ မေနခ်င္....

အလြမ္းေပါင္း ကုေဋ ...
ဘ၀ေတြ ျခား...
အတန္တန္ စည္းေတြ တားေပမဲ႕...

မသိျမင္..
လ်စ္လ်ဴ ရွဳခ်င္ စိတ္နဲ႕ ရယ္...

ႏွလုံးသား ဟာ သခင္....
အခ်စ္မ်ား သာ ဘုရင္....

... ကြယ္....

အဆိပ္မွန္းသိ....
မစားမိပဲ မေနခ်င္....

အရိပ္မွန္းသိ
မဖမ္းမိပဲ မေနခ်င္......
အရိပ္မွန္း သိရက္နဲ႕
မဖမ္းမိပဲ... မေနခ်င္ .....။

မမသီရိ

No comments: