Thursday, October 06, 2011

သြန္းလိုက္မိတိုင္း.. ဒီအလြမ္းေတြ


ေနနဲ႕သြန္းေတာ့လဲ.. အလြမ္း
လ နဲ႕သြန္းေတာ့လဲ အလြမ္း

မိုးေတြ ရြာေတာ့လဲ.. တကယ္ပဲ မစဲ ႏိုင္ေတာ့ဘူး
ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ မအားးႏိုင္ေအာင္...အဲဒီ အလြမ္းေပါ့..
အဲဒီ အလြမ္းေတြ ပါပဲ....သြန္းလိုက္မိသမွ်မွာ။

မမသီရိ
၆ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၁

No comments: